Otteluohjelma 2010

Pvä

Kotijoukkue

Vierasjoukkue

1.5.

FCV

FC Santa Claus

8.5.

FC OPA

FCV

15.5.

FC Kiisto

FCV

22.5.

FCV

FC Korsholm

30.5.

FCV

PK-37

5.6.

TP-47

FCV

13.6.

FCV

JBK

16.6.

FC Korsholm

FCV

20.6.

FC YPA

FCV

30.6.

FCJ

FCV

3.7.

FCV

KajHa

9.7.

GBK

FCV

14.7.

FCV

VIFK

17.7.

SJK

FCV

28.7.

VIFK

FCV

1.8.

FCV

SJK

7.8.

JBK

FCV

14.8.

FCV

FC YPA

18.8.

FCV

FCJ

22.8.

KajHa

FCV

26.8.

FCV

GBK

5.9.

PK-37

FCV

11.9.

FCV

TP-47

18.9.

FCV

FC OPA

24.9.

FC Santa Claus

FCV

2.10.

FCV

FC Kiisto