Junioripäällikön kuulumiset

Moikka,

Kuten Jarmo hienosti toi esille niin kaiken tekemisen perustana tulee olla yksilö ja hänen kehittäminen kokonaisvaltaisesti pitkällä aikajänteellä.

Nuorisopäällikön toiminnan lähtökohtana on tuon ajatuksen eteenpäin vieminen valmentajille ja vanhemmille sekä tarjota yksilölliset työkalut itse toimintaan ja sen kehittämiseen.

Ensisijainen tehtäväni on olla joukkueiden ja erityisesti valmentajien apuna.

Työkaluja nuorten ja lasten valmentamiseen paljon. Pyrin omalta osaltani tuomaan esille opinnoissani vastaan tulleita ja omalta pelaaja- ja valmentajauraltani omaksumiani keinoja.

Karkeasti ottaen nuo avut voidaan jakaa kahteen ryhmään, joista alla muutamia esimerkkejä:

– Konkreettiset

o Perusharjoitteiden esilletuominen (malliharjoituksia)

o Apua / vinkkejä harjoitustapahtuman suunnitteluun ja läpiviemiseen

– Tiedolliset

o Valmentajien pedagogisten taitojen ja tietojen lisääminen

o Ryhmänhallinta- ja kommunikointitaitojen kehittäminen

o (Itse)arvioinnin ja palautteen merkityksen korostaminen

-> kehittyminen valmentajana ja/tai pelaajana

Oman opiskelun kautta minulla kiinnostus ja polte viedä tietoa lasten- ja nuorten kehityksestä ja kasvusta eteenpäin valmentajille.

Kuten edellä jo mainittiin, niin kaiken perustana on yksilö ja hänen kehittäminen kokonaisvaltaisesti pitkällä aikajänteellä. Pelillisten asioiden lisäksi haluan nähdä asian laajemmin sisällyttäen siihen myös mukaan lapsen ja nuoren kasvaminen ihmisenä (emotionaalinen ja psyykkinen kehitys -> esim. itsetunnon kasvu).

Perusideana se, että muistutetaan valmentajille ja vanhemmille, että harrastus on ennen kaikkea lapsien harrastus ja korostetaan sitä että asiat pitää tehdä heidän edun mukaisesti.

terveisin

Taneli Sopanen

nuorisopäällikkö

puh.0407706161

nuorisopaallikko@fcvaajakoski.com